CÔNG TY CỔ PHẦN DATKEYS SOLAR - NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Bất kỳ ai cũng có thể lắp đặt và thực sự hưởng lợi từ nguồn năng lượng to lớn này, góp phần bảo vệ môi trường, giảm chi phí tài chính cho nhà đầu tư.
ĐỔI MỚI
Nguồn năng lượng mới xanh và sạch
Chính phủ khuyến khích sử dụng để giảm áp lực thiếu hụt nguồn điện cho đất nước
Hệ thống điện mặt trời giúp doanh nghiệp và hộ gia đình giảm chi phí tiền điện
Lắp hệ thống điện mặt trời là một giải pháp đầu tư tài chính hiệu suất cao 13-20% năm
Giảm tác động của biến đổi khí hậu
Giảm sự phụ thuộc vào nguyên liệu truyền thống
GIẢM CO2
TOÀN CẦU
TÒA NHÀ THƯƠNG MAI
Tiết kiệm năng lượng
Sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời
Lợi ích với môi trường
Tiết kiệm nước
Các thiết bị Smart Home luôn luôn tiêu thụ điện
Giảm hóa đơn tiền điện đáng kể cho nhà truyền thống hoặc Smart Home
5-7 năm hoàn vốn / sinh lời cho đến 20 năm sau
Tăng tính thẩm mỹ và các giá trị cộng thêm cho nhà ở
KHU DÂN CƯ