Công ty thuê hệ thống
Đơn vị cung cấp, lắp đặt
Tiết kiệm
Thời gian thi công
24/10/2021
Diện tích mái lắp đặt (m2)
Công suất
(kWp)
Sản lượng
(kWh/năm)
Giảm khí thải CO2
(tấn/năm)
DỰ ÁN NỔI BẬT
ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ