CHÍNH PHỦ VÀ EVN PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI

Bên cạnh khuyến khích điện mặt trời do chính phủ ban hành, Tổng công ty Điện Lực TP Hồ Chí Minh (HCM EVNC) vừa kết hợp tác với những doanh nghiệp cung cấp giải pháp này